Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedun vastuullisuustoimenpiteet kuvitettu portfolion muotoon

Esedun vastuullisuustoimenpiteet kuvitettu portfolion muotoon

09.10.2023

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on toteuttanut yhteistyössä Suomen muotoilusäätiön kanssa vastuullisuusportfolion. Portfolio kuvaa oppilaitoksen vastuullisuuden toimenpiteet visuaalisessa muodossa eri näkökulmista: ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta sekä taloudellisesta.

”Esedu ja esedulaiset toimivat monessa asiassa esimerkillisen vastuullisesti niin ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kuin taloudellisestikin. Erityisen merkittävää on tuoda esille erilaisin tunnusluvuin ja kuvauksin se, miten Esedu toteuttaa yhteiskunnallista vastuullisuuttaan Etelä-Savon alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn parantamisessa”, kertoo Esedun laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori Taisto Hirvonen.

Portfolion työryhmään kuuluivat Hirvosen lisäksi Esedun viestintä- ja markkinointipäällikkö Marika Auvinen sekä Suomen muotoilusäätiöstä toimitusjohtaja Heli Pöyry ja muotoilun opiskelijat Janna Rissanen ja Anni Koivisto.

”Vastuullisuusportfolion sisällön kokoamisessa jouduimme tarkastelemaan vastuullisuutta ja sen toteuttamista monelta eri kantilta. Työn tuloksena saimme varsin hyvän kokonaiskuvan esedulaisesta vastuullisuudesta. Monet portfoliossa esitetyt luvut ja kuvaukset kannustavat meitä jatkamaan jo tehtyä työtä. Uskon myös, että juuri julkaistu portfolio lisää keskustelua aiheesta, ja lisääntynyt keskustelu puolestaan johtaa ennen pitkää uusiin vastuullisuutta edistäviin tekoihin”, Hirvonen kuvaa prosessia.

Vastuullisuusportfoliossa on kuvattu auki hyvin pitkälti se, mitä vastuullisuus tarkoittaa Esedussa. Portfolion on tarkoitus toimia ajatusten ja keskustelun herättäjänä. Portfoliosta voi saada ideoita myös oman tai tiimien työn edelleen kehittämiseen. Jatkossa portfoliota tullaan päivittämään vuosittain, ja se tulee osaltaan toimimaan Esedun vastuullisuustyön mittarina sekä esedulaisille että Esedun sidosryhmille.

Vastuullisuusportfolio on julkaistu Esedun verkkosivuilla.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021