Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedun toiminnasta kestävää

Esedun toiminnasta kestävää

02.04.2024

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tukee oppilaitosten kestävän kehityksen työtä. Järjestelmä mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen.

Esedun johto päätti syksyllä 2023, että oppilaitoksen kestävän kehityksen toimintaa kehitetään OKKA-kriteeristön pohjalta. Tavoitteeksi asetettiin, että kestävän kehityksen sertifioinnit toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2024 loppuun mennessä sertifikaattia haetaan OKKA-säätiöltä Kinnarin toimipisteessä toimivalle logistiikan koulutusalalle, ja tulevina vuosina kaikille muille Esedun kampuksille ja koulutusaloille. Esedu kokonaisuudessaan halutaan sertifioinnin piiriin vuoden 2027 loppuun mennessä.

Työ toiminnan kestävyyden kehittämiseksi on ollut Esedussa käynnissä jo useita vuosia. Tietoa koulutusalojen ja kampusten kestävän kehityksen tasosta on saatu mm. OKKA-kriteeristöön pohjautuvien itsearviointien ja palautekyselyjen avulla. Kehittämiskohteita on tullut esille sekä oppilaitostasolla että koulutusaloittain.

Kestävän kehityksen sertifikaatin saaminen koulutusalalle tai oppilaitokselle edellyttää, että sertifikaatin saaja on itsearvioinut toimintaansa, täyttää kriteeristön mukaiset perustason vaatimukset, ja että sillä on aikataulutettu suunnitelma toiminnan kestävyyden edelleen kehittämiseksi ja selkeää näyttöä suunnitelman toteuttamisesta.

Kestävyys-näkökulma laajenee sertifiointityön edetessä oppilaitoksen kaikkeen toimintaan. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys tulevat merkittävästi ohjaamaan mm. oppilaitoksen omien toimintaympäristöjen kehittämistä, hankintoja, opetusta ja työelämäyhteistyötä.

Kestävästä oppilaitoksesta valmistuvat ammattilaiset omaavat yleisten kestävyystaitojen lisäksi ammattialakohtaisen kestävyysosaamisen. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on opiskelijoiden kestävyysosaamisen vahvistamista tehtävä myös työelämässä oppimisen aikana. Alasta riippuen opiskelijoiden kestävyysosaamisen kehittämisen kohteena voivat olla esimerkiksi työpaikan turvallisuusasiat, lajittelu- ja kierrätyskäytännöt, asiakaspalvelu sekä energian, materiaalien ja veden taloudellinen käyttö.

Lisätietoa: Taisto Hirvonen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021