Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedun opiskelijoita mukana rakentamassa MiniMikkeliä

Esedun opiskelijoita mukana rakentamassa MiniMikkeliä

28.04.2021

MiniMikkeli on kuudesluokkalaisille 22. – 29.4.2021 järjestettävä pelillinen oppimiskokemus yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Tapahtuman tarkoituksena on näyttää käytännönomaisesti, kuinka Mikkeli toimii. Oppilaat pääsevät kokeilemaan, millaista on perustaa yritys sekä työskentelemään jo olemassa olevissa yrityksissä sekä julkisen sektorin työpaikoissa.

MiniMikkeli-konseptin avulla tuodaan kuudesluokkalaisten tietoisuuteen yrittäjyyttä ja yrityksissä työskentelyä hauskasti pelillisiä elementtejä hyödyntäen. ”MiniMikkeli on valtakunnallisestikin tunnettavuutta saanut konsepti ja samalla mallilla toteutetaan yrityskasvatusta muun muassa Kouvolassa”, avaa opettaja Tuija Seppänen MiniMikkeli-projektin merkityksellisyyttä. Seppänen kertoo myös, että laajan toimijajoukon vuoksi projekti on tärkeä yhteistyössä tuotettu kokonaisuus. ”Tänä vuonna XAMK on MiniMikkeli-konseptilla mukana myös Tutkitun tiedon teemavuodessa.”

Projekti sai alkunsa kehittämispäällikkö Taisto Hirvosen vinkistä. ”Taisto on ollut mukana monissa yhteistyössä tehdyissä hankkeissa XAMKin kanssa ja toi idean kahvipöytäkeskustelussa esille ja pohdimme sitten, voisiko MiniMikkelistä olla hyötyä Esedun opiskelijoille opintoja ajatellen”, kertoo Seppänen projektin alkuvaiheista. Lopputuloksena oli, että useampi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osan näyttösuoritukset päätettiin ottaa MiniMikkeli-tapahtuman sisällä tehtäviksi. Koronatilanne iski kuitenkin kapuloita rattaisiin ja tapahtuma jouduttiin perumaan vuodelta 2020. ”Tuolloin oli todella harmillista, kun näytöt jäivät tältä osin odottamaan uutta suoritusmahdollisuutta, kun opiskelijat oli saatu mukaan ja heille oli jo määritelty tarkat työtehtävät tapahtuman osalta”, harmittelee Seppänen.

Vuonna 2021 MiniMikkeli-tapahtumaa lähdettiinkin jo alusta alkaen suunnittelemaan virtuaalitoteutuksen näkökulmasta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin, sekä peruskoulujen toimesta tapahtuman pääkoordinaattori Elisa Kaasisen johdolla.

Seppänen kertoo, että Esedu haluttiin myös tähän verkkototeutukseen mukaan ja opiskelijoiden tehtäväksi annettiinkin useita erilaisia yritysvideoita. ”Elisa toimi aluksi yhteyslinkkinä yrityksiin päin ja sen jälkeen opiskelijat kehittivät kysymykset kolmelle yritykselle (MPY, Osuuspankki, Metsäsairila).” Neljäntenä yrityksenä mukaan tuli loppumetreillä vielä Lääkärikeskus Ikioma.

Projektissa mukana olleet kolme tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaa nostavatkin yhdeksi projektin merkittäväksi piirteeksi esiin sen, että yritysten kanssa yhteistyön tekeminen oli heidän mielestään hyvä oppimiskokemus. ”Projektin kautta pääsin kokemaan, millaista on olla yhteydessä yrityksiin ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Se oli tosi mielenkiintoista”, kertoo tieto- ja viestintätekniikan toisen vuoden opiskelija Henna Partanen.

Yrityksille esitetyissä kysymyksissä ja videoiden toteutuksessa otettiin Seppäsen mukaan alusta saakka huomioon kohderyhmänä olevat kuudesluokkalaiset. Projektissa oli mukana aluksi kaksi opiskelijaa, joilta jäi edeltävänä vuonna tapahtuman peruuntumisen vuoksi multimediatuotannon näyttösuoritus toteuttamatta ja heidän lisäkseen mukaan projektiin hyppäsi vielä kolmas opiskelija. ”Kahdella opiskelijalla oli jo hyvät tiedot siitä, minkä luontoinen projekti on kyseessä, joten heidät oli helppo innostaa mukaan tähän verkkototeutukseen”, kertoo Seppänen.

Partanen kertoo opiskelijan näkökulmasta, että vaikka edellisvuonna tapahtuma peruuntuikin, sillä oli omalla tavallaan positiivisia vaikutuksia vuoden 2021 MiniMikkeli-projektin toteutukseen. ”Meillä oli jo vähän tieto- ja kokemuspohjaa sille mitä tehdään ja saatiin myös lisäaikaa valmistautua haastatteluihin ja muuhun toteutukseen”, Partanen pohtii tapahtuman toteutuksen siirtymisen positiivisia puolia.

Korona toi projektin toteuttamiseen omat haasteensa kuitenkin myös tällä kertaa; opiskelijat siirtyivät etäopetukseen kesken MiniMikkeli-projektin toteuttamisen. ”Etenkin kotikoneiden käyttö asetti haasteita, sillä videoeditointi asettaa tietokoneelle erilaisia vaatimuksia kuin niin sanottu peruskäyttö”, avaa Seppänen etäopetusvaiheen haasteita.

”Jouduimme muutamaan kertaan tarkentamaan projektin takarajapäivää, mutta saimme kuin saimmekin videot valmiiksi ajoissa ja opiskelijat saivat multimediatuotannon suoritukset kuten pitikin.”

Myös MiniMikkeli-projektissa mukana olleet opiskelijat kuvaavat projektia opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. ”Erityisesti pidin kuvaamistilanteista ja haastattelujen tekemisestä”, kertoo opiskelija Ossi Kiuru. Kiuru kertoo oppineensa projektin aikana lisää editoinnista, vaikka aluksi uuden editointiohjelman käyttö olikin asettanut haasteita. ”Tärkeä oppi oli myös toteutuksen jälkeinen kommunikointi asiakkaan kanssa.”

Aikataulujen elämisestä ja eteen tulleista haasteista huolimatta opiskelijat kuvaavat kokemusta positiiviseksi. ”MiniMikkeli oli projektina erilainen, sopivan haastava ja monipuolinen”, kertovat mukana olleet tieto-ja viestintätekniikan opiskelijat Henna Partanen, Jenni Hynynen ja Ossi Kiuru, kuin yhdestä suusta.

Teksti: Salla Avelin
Kuva: MiniMikkelin sivut

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021