Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedun opiskelijat erittäin tyytyväisiä näyttöjen toteuttamiseen työelämän kanssa

Esedun opiskelijat erittäin tyytyväisiä näyttöjen toteuttamiseen työelämän kanssa

04.10.2023

Opiskelija- ja työelämäpalautteet ovat tärkeä osa Esedun laadunhallintaa. Palautteiden kautta saadaan tietoa ammatillisen koulutuksen laadusta ja tuloksellisuudesta sekä Esedun ja työelämän välisestä yhteistyöstä.

Lukuvuonna 2022-2023 Esedusta valmistuneet opiskelijat antoivat oppilaitoksellemme arvosanan 4,2 asteikolla 1-5. Kyselyyn vastasi 52% valmistuneista. Koko Suomen palautteiden keskiarvo oli 4,2 ja vastausprosentti 50%.

Tutkintokoulutuksen aloittaneet opiskelijat antoivat Esedulle arvosanaksi 4,3. Kyselyyn vastasi 56% aloittaneista. Koko Suomessa aloittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys oli tasolla 4,3 vastausprosentin ollessa 39 %.
”Esedun opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä näyttöjen toteuttamiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Näyttöjä koskevien kysymysten keskiarvo kaikki tutkinnot huomioiden oli peräti 4,6 asteikolla 1-5”, Esedun laatupäällikkö Teija Räihä kertoo.

Työpaikkaohjaajakyselyssä työpaikkaohjaajat antoivat Esedulle kokonaisarvosanaksi 4,0 asteikolla 1-5. Koko Suomessa vastaava keskiarvo oli 4,2. Työpaikkaohjaajakyselyn vastausprosentti Esedussa oli 31 % ja koko Suomessa 29 %.

Työpaikkakyselyssä työpaikat antoivat Esedulle kokonaisarvosanaksi 3,9 asteikolla 1–5. Koko Suomessa vastaava keskiarvo oli 4,2. Työpaikkakyselyyn vastanneiden osuus mitataan suhteessa työpaikkajaksojen pituuksiin. Esedussa kyseinen vastausprosentti oli 38 % ja koko Suomessa 32 %. Tyytyväisempiä työpaikoilla oltiin yhteistyön sujuvuuteen ja näyttöjen toteutukseen, joista kummastakin Esedu sai kokonaisarvosanaksi 4,2.

”Työelämäyhteistyön edelleen kehittäminen nähdään Esedussa tulevaisuudessakin tärkeänä kohteena. Työelämältä saatu palaute on erittäin tärkeä osa Esedun laadunhallintaa ja sitä kautta kehitämme ammatillista koulutustamme vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin”, Räihä sanoo.

”Valtakunnallisten ja rahoitukseen vaikuttavien palautteiden lisäksi keräämme myös omaa TEO -palautetta. Kyselyllä pyritään selvittämään, että opinnot työpaikalla sujuvat hyvin ja tavoitteiden mukaisesti”, Räihä jatkaa.

Opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen palautekysely lähetetään kaksi kertaa opintojen aikana: aloitusvaiheessa ja päättövaiheessa. Työelämän palautekyselyt lähetetään työpaikoille, joissa on koulutus- ja oppisopimukseen perustuen ohjattu ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Yllä kuvatut palautteet on analysoitu ajalta 1.7.2022-30.6.2023.

Opiskelijapalautteiden tuloksia voi tarkastella tarkemmin Opetushallituksen Vipunen -tilastopalvelusta.

Lisätietoja:

laatupäällikkö Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi, puh. 044 711 5826
laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori Taisto Hirvonen, taisto.hirvonen@esedu.fi, puh. 050 389 0987

 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021