Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedun maine parantunut T-Median tutkimuksen mukaan

Esedun maine parantunut T-Median tutkimuksen mukaan

19.04.2024

Esedu osallistui alkuvuodesta 2024 T-Median toteuttamaan Luottamus&Maine -tutkimukseen, jossa tarkasteltiin ammatillisten oppilaitosten mainekuvaa suuren yleisön silmissä.

Tutkimuksessa vastaajat arvioivat Esedua kahdeksasta eri näkökulmasta arviointiasteikolla 1-5. Kyselyn arvinointisegmentit olivat hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus.

Esedun maine oli tutkimuksen mukaan parantunut edellisvuodesta. Esedun maineen keskiarvo vuonna 2024 oli 3.49 (vuonna 2023 3.40).
”Esedun maine on noussut edellisvuoden mittauksesta upeasti 0.09-yksikköä. Erityisen hieno nousu on tapahtunut mielikuvissa, jotka liittyvät Esedun tuotteisiin ja palveluihin, mutta myös mielikuvat Esedun avoimuudesta, johtamisesta sekä uudistumiskyvystä ovat pitkäjänteisesti petraantuneet”, kommentoi T-Median asiantuntija Susanna Saarenpää.

Tuotteet ja palvelut arvioitiin tutkimuksessa Esedun osalta korkeimmaksi (3.61). Tämän jälkeen vahvimpia osa-alueita tutkimuksen perusteella olivat vastuullisuus sekä innovaatiot. Nousua oli lähes jokaisella kahdeksalla osa-alueella. Ainoastaan vuorovaikutus oli pudonnut 0.01 edellisvuoden tutkimuksesta.

”Maine luo edellytykset toiminnallemme. Tutkimuksen tulosten perusteella maineemme on parantunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Arvomme vastuullisuus nousee myös tutkimuksen perusteella yhdeksi vahvimmista osa-alueistamme. Jokaiselle esedulaiselle kuuluu suuri kiitos tärkeästä työstä”, kommentoi Esedun toimitusjohtaja Arja Flinkman.

Tulosten pohjalta tutkimuksessa arvioitiin myös sidosryhmätukea, joka oli Esedun osalta noussut huomattavasti edellisvuoden tutkimuksesta. Vuoden 2024 tutkimuksessa keskiarvo oli 3.53 (vuonna 2023 3.37). Sidosryhmätuki Esedua kohtaan ilmenee vahvimmin suositteluhalukkuutena ja luottamuksena oppilaitosta kohtaan.

”Maineen hallinta on keskeinen osa toimintaamme ja se on jatkuvaa sekä pitkäjänteistä työtä. Maineellamme on merkittävä vaikutus luottamukseen. Sidosryhmätuki on toimintamme edellytys sekä tärkeä tekijä kilpailukyvyn kannalta. Suuren yleisön tuki Esedua kohtaan oli tutkimuksen perusteella vahvempaa kuin verrokkioppilaitoksillamme”, kertoo Esedun viestintä- ja markkinointipäällikkö Marika Auvinen.

T-Median tutkimus osoitti myös sen, että mielikuvat yleisesti ammatillisen koulutuksen osalta ovat nousussa. Tuotteisiin ja palveluihin liitetyt mielikuvat nousivat ammatillisen koulutuksen osalta jo hyvälle tasolle tämän vuoden tutkimuksessa.

T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa selvitettiin suuren yleisön mielikuvia 30 ammattioppilaitoksesta sekä toimialasektorista. Tutkitut oppilaitokset edustivat niin koulutusprofiilinsa kuin omistuspohjansa osalta hyvin erityyppisiä organisaatioita. Tutkimuksessa mukana oli niin monialaisia koulutuskuntayhtymiä, erikoistuneita aikuiskoulutuskeskuksia, elinkeinoelämän oppilaitoksia kuin erityisoppilaitoksia.

Lisätietoja:
viestintä- ja markkinointipäällikkö Marika Auvinen
toimitusjohtaja Arja Flinkman

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021