Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedulle myönnetty työsuojelurahaston rahoitus työuupumuksen ennaltaehkäisyyn

Esedulle myönnetty työsuojelurahaston rahoitus työuupumuksen ennaltaehkäisyyn

29.06.2020

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on saanut työsuojelurahastolta rahoituksen kehittämishankkeelle, jonka tarkoituksena on kehittää toimintamalli työuupumuksen ennaltaehkäisyyn.

Hankkeen teemana on henkilöstön (johtajien, esimiesten ja työntekijöiden) työuupumuksen ennaltaehkäisy. Hankkeessa lisätään avointa keskustelua, tiedon tuottamista ja ymmärrystä työuupumuksesta. Hanke vahvistaa osaltaan palvelevaa johtajuutta, joka on organisaation toimintatapa.

Esedun koko henkilöstöä koskeva työolobarometri toteutettiin syksyllä 2019, ja tulokset analysoitiin loppuvuodesta 2019. Esedun hallituksen ja johtoryhmän jäsenet haastateltiin tammi-helmikuussa 2020. Huoli henkilöstön työuupumuksesta ja työssä jaksamisesta on lisääntynyt, erityisesti esimiestasolla. Esedu näkee työkykyjohtamisen tärkeänä, ja mahdollisesti ylempiä johtajia kohtaava työuupumus on tuottavuusongelma.
”Erityisen tärkeää on, että johtajat ja esimiehet jaksavat esimiestyössään. Unohtamatta henkilöstöä tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa. Työuupumus on todellinen sairaus ja se heikentää organisaation henkilöstötuottavuutta. Työuupumus hyväksytään yhteisöllisesti, eikä se jää yksilön omaksi häpeäksi ja huoleksi”, kertoo toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Tällaisella yhteisöllisellä ja kokonaisvaltaisella työuupumuksen käsittelyllä on hyvät mahdollisuudet muovata siitä voimaannuttava kokemus, ei pelkästään sairastuneelle itselleen, vaan myös koko työyhteisölle. Johtoryhmän jäsenet ja esimiehet oppivat hankkeessa henkilöstötuottavuuden johtamisen konkreettiset toimintatavat. Henkilöstö osallistuu tiimikohtaisten toimintatapojen määrittämiseen.
”Henkilöstötuottavuus on kokonaisuus ja jokaisella on vastuu sen kehittämisessä. Työuupumus työntekijän kohdalla voidaan ennaltaehkäistä hyvällä johtamisella ja esimiehen tuella. Johtamisella ja esimiestyöllä on myös suuri vaikutus siihen, miten työuupumusta organisaatioissa käsitellään ja hoidetaan”, kertoo Seppänen.

Hankkeessa toimivat kouluttajina filosofian tohtori Ossi Aura ja kauppatieteiden tohtori Annemaija Summanen. Molemmilla heillä on takana vankka kehittämiskokemus työyhteisöissä. Kehittämishankkeessa on vahvasti mukana myös Etelä-Savon Työterveys.

Lisätietoja: Arja Seppänen puh. 044 711 5691

Kuvateksti: Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen: ”Työuupumus työntekijän kohdalla voidaan ennaltaehkäistä hyvällä johtamisella ja esimiehen tuella. Työuupumus on todellinen sairaus, ja se tulee hyväksyä yhteisöllisesti, eikä se saa jäädä yksilön omaksi häpeäksi ja huoleksi.”

Työsuojelurahasto logo

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021