Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedulle myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Esedulle myönnettiin ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

13.11.2018

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle on myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto. Palkinnon myönsi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ammatillisen koulutuksen seminaarissa Lappeenrannassa.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon tarkoituksena on tukea ja kannustaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja organisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen.
”Voittaminen tässä kilpailussa osoittaa, että Esedussa satsattu uudistusten ja leikkausten keskellä juuri oikeisiin asioihin”, toteaa Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Laatupalkinnon avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, vetovoimaisuutta, arvostusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Laatupalkintokilpailun teemana oli tänä vuonna opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.
”Esedulaisten määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ opiskelijoiden hyvinvoinnin sekä yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi on johtanut hyviin tuloksiin. Keskeyttämiset ovat selvästi alle maamme keskiarvon sekä henkilöstön sairauspoissaolot ovat alentuneet merkittävästi ja työolot tutkimuksen mukaan parantuneet.
”Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ovat innostuneet, kokeilleet ja kehittäneet. Muutos ei haastanut Esedua, vaan esedulaiset ovat yhdessä haastaneet muutoksen.”

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.
”Työ ja ammatillinen osaaminen ovat keskeinen osa suomalaista hyvinvointia. Esedu on toimintaansa jatkuvasti parantava ja koko maakuntaa aktiivisesti kehittävä organisaatio, jossa ketään ei jätetä. Uudistusta on viety läpi pienin askelin, opiskelijan ja henkilöstön hyvinvointi varmistaen. Opiskelijoista on pidetty vastuullisesti huolta ja henkilöstön osaaminen on varmistettu niin, että uusiin haasteisiin on kyetty vastaamaan.”

Esedun lisäksi laatupalkinto myönnettiin tänä vuonna Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle. Lisäksi kunniamaininnan sai Valkeakosken ammattiopisto.

Lisätietoja: Arja Seppänen puh. 044 711 5691

Palkintoperustelut:

Etelä-Savon Koulutus Oy on Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien omistama toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja sitä tukeviin palveluihin erikoistunut osakeyhtiö, joka ylläpitää Etelä- Savon ammattiopistoa (Esedu). Ensisijaisena toiminta-alueena on koko Etelä-Savo ja toimipisteitä on Mikkelissä ja Pieksämäellä. Esedu tarjoaa tutkintotavoitteista koulutusta kaikilla koulutusaloilla ja yli 70 tutkintoon. Vuonna 2017 Esedussa opiskeli 3153 vuosiopiskelijaa, joista noin 2300 ammatilliseen perustutkintoon.

Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja se on yksi keskeinen toiminnan painopiste. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja sen johtaminen on tunnistettu muodostuvan hyvin tekemisestä, esim.  henkilöstön ja opiskelijoiden arvostuksesta, vastuullisuudesta, proaktiivisesta toiminnasta, matalasta hierarkiasta ja siitä, että kukin tietää omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Kun asiat tehdään hyvin ja tinkimättömästi, toiminta tuottaa hyvinvointia niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Samanaikaisesti Esedussa on hyviä käytäntöjä hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa.

Esedulla on useita hyviä ja toimivia, innovatiivisia käytänteitä, mikä indikoi hyvää reagointikykyä ja luovuutta sekä kehittämis- ja kehittymispotentiaalia. Muutosten johtaminen on toteutettu haastamalla ja osallistamalla henkilöstöä aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen. Osallisuutta tukevat mm. moninaiset koulutustilaisuudet ja tapaamiset, reformityöpajat, yhteinen opetuksen toteutussuunnitelmien tekeminen ja osaamisen kehittämisen malli työuran eri vaiheisiin. Organisaatiosta ja sen toiminnasta huokuu vahva vuorovaikutus ja yhteisöllisyys sekä arvostus. Lukuvuosi 2016 – 2017 nimettiin hyvinvoinnin teemavuodeksi, jonka aikana sekä opiskelijoiden että henkilöstön hyvinvointi oli monipuolisesti esillä. Johtajien ja esimiesten kehittyminen nähtiin oleellisena osana henkilöstön kehittämistä ja painopisteeksi valittiin henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Ohjelma sisälsi mm johtajien ja esimiesten osaamiskartoituksiin perustuvan muutosvalmennuksen.

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021