Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedulla rakennettu kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelma

Esedulla rakennettu kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelma

30.05.2024

Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla on rakennettu kevään 2024 aikana kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma pohjautuu ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen OKKA-indikaattoreihin, jotka sisältävät opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen teemat.  

Kehittämistoimenpiteiden kohteena ovat tulevien vuosien aikana mm. oppimisympäristöt, kestävyysosaamista vahvistavat tutkinnon osat, työelämäyhteistyö, työpaikkaohjaajien koulutus, strategia, johtaminen, henkilöstön kestävyysosaaminen ja kestävyysmittarit.
”Opiskelijoiden ammatillisesta osaamisesta ja kestävyysosaamisesta suuri osa kertyy työelämän oppimisympäristöissä, jolloin on tärkeää, että myös työelämän oppimisympäristöjä ja työpaikalla tapahtuvaa ohjausta kehitetään kestävän tulevaisuuden näkökulmat huomioiden. Yhteisöllinen kehittäminen, jossa oppilaitoksen henkilöstö, opiskelijat ja työelämän edustajat suunnittelevat ja toteuttavat kehittämistoimenpiteitä yhdessä, tulee vahvistumaan tulevina vuosina”, kertoo Esedun laatu- ja vastuullisuuskoordinaattori Taisto Hirvonen. 

Kehittämissuunnitelman kanssa samanaikaisesti Esedulla valmistaudutaan OKKA-sertifiointiin Kinnarin toimipisteen ja logistiikka-alan osalta. Esedun tavoitteena on, että Kinnarin toimipisteelle voidaan hakea OKKA-sertifikaattia alkusyksyllä 2024, ja muille toimipisteille vuosien 2025–2026 aikana.
”OKKA-sertifikaatin haku edellyttää itsearvioinnin lisäksi muun muassa kestävän kehityksen perustason sisäistä arviointia ja toimipistekohtaisen kehittämissuunnitelman laadintaa sekä ulkoista auditointia”, kertoo Hirvonen. 

Kinnarin toimipisteen ja logistiikka-alan kestävän tulevaisuuden nykytila suhteessa OKKA –indikaattorien vaatimuksiin on nyt selvitetty ja kuvattu.
“Nykytilan pohjalta on laadittu Kinnaria koskeva aikataulutettu kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan tänä vuonna ja tulevina vuosina. Syksyllä 2024 toteutetaan kestävää tulevaisuutta koskeva ulkoinen auditointi”, Hirvonen kertoo tulevaisuuden suunnitelmia. Auditoinnissa on mukana Esedun henkilöstön lisäksi myös opiskelijoita ja työelämän edustajia.  

OKKA-sertifikaatti on osoitus ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta vastuullisuudesta.
“Sertifikaatin ylläpito edellyttää, että myös jatkossa Esedu täyttää toiminnassaan kestävän tulevaisuuden vaatimukset. Esedu haluaa toimia vastuullisesti, jotta työelämä saa tarvitsemiaan osaajia, jotka puolestaan osaavat toimia vastuullisesti. Kestävän tulevaisuuden tavoitteen, hyvän elämän mahdollistaminen, on meidän kaikkien asia. Ammatilliset oppilaitokset yhdessä työelämän kanssa ovat keskeisellä paikalla hyvän elämän mahdollistajina.” 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen. Sertifiointi on suunnattu peruskouluille, lukioille, ammatillisille oppilaitoksille, vapaan sivistystyön oppilaitoksille, taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, järjestöille ja lastenkulttuurikeskuksille. 

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021