Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedulaisille kunniamerkkejä

Esedulaisille kunniamerkkejä

29.02.2024

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtajalle Arja Flinkmanille Suomen Leijonan ritarimerkin sekä Esedun hallintojohtajalle Anu Pynnöselle Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin. Flinkman ja Pynnönen ovat tehneet pitkän uran ammatillisen koulutuksen parissa, kehittäen koulutusta niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Flinkman on toiminut vuodesta 2010 alkaen ammatillisen toisen asteen merkittävissä tehtävissä. Hän on toiminut Esedun toimitusjohtajana ja johtavana rehtorina vuodesta 2016 lähtien. Tätä ennen Flinkman on toiminut Esedulla hallinto- ja talousjohtajana sekä kehittämisjohtajana. Flinkman on työuransa aikana toiminut myös Mikkelin kaupungin talousjohtajana sekä koulutuksen kehittämispäällikkönä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sekä Mikkelin ammattikorkeakoulussa kansainvälisten asioiden päällikkönä ja koulutusjohtajana.

Hakemisperusteluissa kerrotaan, että Flinkman on vienyt Etelä-Savon alueen koulutuksen kehittämisen eurooppalaiselle tasolle. Hän on muutosjohtajana vienyt läpi ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät tehostamistoimet, ja siitä huolimatta Esedu on menestynyt ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuissa, yrittäjyydessä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnissa.

Flinkman on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka on ottanut kantaa moniin yhteiskunnassa valmistelussa oleviin muutoksiin ja uudistuksiin, erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Flinkmanilla on monipuolinen kokemus yksityisen ja julkisen sektorin luottamustehtävistä ja hänen toimintansa on taloudellisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla

”Olen ilolla ja sydämellä tehnyt tätä työtä, koska ammattitaidolla on merkitystä ja toisen asteen koulutuksen muutoksilla vastataan niihin muutostarpeisiin, joita yhteiskunnassa tapahtuu ympärillämme. Näitä ovat muun muassa vihreä siirtymä, digitalisaation edistäminen sekä joustavien kouluttautumispolkujen tarjoaminen jokaiselle. Ammattitaitoiset ihmiset muuttavat maailmamme”, kommentoi Flinkman.

Hallintojohtaja Pynnönen on tehnyt mittavan ja monipuolisen, yli 30-vuotisen työuran Etelä-Savon alueen ammatillisen koulutuksen parissa. Pynnönen on kauppatieteiden tohtori, jonka erityisosaaminen on johtamisessa ja strategiatyössä. Aikuiskoulutuksessa opetus- ja projektitehtävissä alkaneeseen työuraan mahtuu kehityskaari työvoimakoulutuksen muutoksista ja ensimmäisten monimuoto-opetuksen mallien kehittämisestä näyttötutkintojärjestelmään sekä sen jälkeiseen ammatillisen koulutuksen reformin aikakauteen. Joustava ja asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen on koko uran ajan ollut Pynnösen keskeisin periaate.

Pynnönen on toiminut Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja sitä edeltävän Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä keskeisissä työtehtävissä: vararehtorina, suunnittelujohtajana, aikuiskoulutusjohtajana, palvelujohtajana sekä vuodesta 2021 alkaen hallintojohtajana. Pynnösellä on useita elinkeinopolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä luottamustoimia. Pynnösellä on ollut myös merkittävä rooli Etelä-Savon alueen työllisyyspalveluiden rakentumisessa.

Hakemusperusteluissa kerrotaan, että nykyisessä hallintojohtajan tehtävässään Pynnönen on ollut luomassa uudenlaista strategista ja digitaalista tiedolla johtamisen kulttuuria sekä toimintamalleja, joilla Esedu pystyy jatkuvan muutoksen keskellä entistä paremmin vastaamaan opiskelijoiden ja alueen työvoiman tarpeisiin, niiden ennakointiin ja palveluiden laadun jatkuvaan kehittämiseen.

”Olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan ammatillisen koulutuksen muutosvirtaa, joka on muovannut myös tehtäviä, vastuita ja omia oppimistarpeita. Muutosten keskellä kaiken ytimessä on kuitenkin säilynyt osaaminen, onpa sitten kyse yksilöstä tai organisaatiosta. Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että saamani ansiomerkki on, paitsi henkilökohtainen tunnustus, myös arvostuksen osoitus oppimiselle ja ammatillisella koulutukselle”, Pynnönen kommentoi.

Flinkmanin ja Pynnösen lisäksi Tasavallan presidentti on myöntänyt kunniamerkin Esedun opettajalle Pekka Pöyrylle. Pöyrylle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein.

Arja Flinkmanin merkittävimmät luottamustehtävät:

 • Varapuheenjohtaja, Euroopan ammatillisen koulutuksen yhteistyöjärjestö EfVET 10/2020 alkaen
 • Ammattiosaamisen Kehittämisyhdistys, AMKE ry, hallituksen jäsen 2018–2020
 • Euroopan tutkintojen viitekehysryhmän ammatillisen koulutuksen neuvonantajana 2020 alkaen
 • Komission vihreän siirtymän työryhmän vuosille 2021–2025 valittuna jäsenenä.
 • Etelä-Savon Kauppakamari, hallituksen jäsen vuosina 2021–2022 ja osaamisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021 alkaen
 • Lähi-Tapiola Oy, hallintoneuvoston jäsen

Anu Pynnösen merkittävimmät luottamustoimet:

 • Etelä-Savon kauppakamarin liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen 2016
 • Etelä-Savon kauppakamarin Team Future jäsen 2017-2021
 • Etelä-Savon kauppakamarin osaamisvaliokunnan jäsen vuodesta 2022 alkaen
 • Etelä-Savon TY-neuvottelukunnan jäsen vuodesta 2016 alkaen
 • Etelä-Savon ELY-keskuksen neuvottelukunnan varajäsen 2022 alkaen
 • Mikkelin seudun kuntakokeilun ohjausryhmän jäsen 2022 alkaen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021