Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedu tekee osaltaan osallistavaa ja osaavaa Etelä-Savoa

Esedu tekee osaltaan osallistavaa ja osaavaa Etelä-Savoa

04.06.2019

Esedu on upeasti ennakoiden profiloitunut strategiassaan tukemaan valtakunnan uuden hallituksen valitsemia painopistealueita. Koko Etelä-Savon alueella profiilinamme on luonto ja puhdas ruoka, kotona asumisen tukeminen, älykäs rakentaminen sekä biotalous.

Suomen nopeimmin vanhenevassa maakunnassa ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on sekä elämänlaadun parantamisen että tuottavan julkisen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyössä alueen yritysten sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa olemme kehittäneet hyvinvointiteknologian kokeiluympäristön uuden teknologian testaamista varten. Oppimisympäristössä hyödynnetään koko ajan robotiikan ja digitalisaation mukanaan tuomia etuja. Sen laitteita uusitaan yritysten kanssa yhdessä.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet tarjotaan kaikille maakunnan asukkaille. Koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden kaikilla koulutusaloilla. Työelämän osaajia valmistuu yli 1000 joka vuosi.

Oppimisen eri muodot otetaan laajemmin organisaatiossa käyttöön. Osaamisen kehittyminen ja sen ohjaaminen vahvistuvat sekä työelämässä että verkoissa yhä enemmän. Aikaan ja paikkaan sitomaton oppiminen on mahdollista kaikilla koulutusaloilla. Koko organisaatio on yksi suuri oppimisympäristö.

Koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä ketään ei jätetä. Olemme rakentaneet organisaatioomme mahdollisuuden aloittaa ammatillisten perustutkintojen tekemisen nuorten työpajoilla syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työpajat luovat jatkumon osaamisen kehittämisen nivelvaiheisiin ennen koulutusta, mahdollisuuksia koulutuksen aikana ja tukea sen jälkeen.

Esedu tekee osaamisen nykytilan arvioita yksilöille ja yhteisöille ja toteuttaa räätälöityjä oppimispolkuja sekä paikan päällä että digitaalisesti. Työllistymisen edistämiseksi alueella teemme töitä työelämäfoorumien ja ohjauksen kautta osaavan työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.

Esedu vie koulutusta ja koulutusjärjestelmän kehittämistä venäjää puhuvalle alueelle ja Lähi-Itään. Tytäryhtiömme auttaa alueen yrityksiä liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen jatkuvassa kehittämisessä. Tuote- ja palvelukehityksen kautta uudistamme toimintaa läpi vuoden.

Ilmastonmuutoksen ehkäisyssä tärkeimpänä toimenpiteenä on kautta linjan kestävän kehityksen vaaliminen. Kestävä kehitys onkin Esedun seuraavan teemavuoden ytimessä.

Lisätietoja: Arja Seppänen

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021