Skip to content
EtusivuAjankohtaistaEsedu poistaa koulutusmaksut

Esedu poistaa koulutusmaksut

04.04.2022

Esedu poistaa koulutusmaksut ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu poistaa kokeiluna koulutusmaksut ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista sekä näiden tutkintojen tutkinnon osista. Muutos koskee kaikkia vuoden 2022 aikana aloittavia opiskelijoita.
”Haluamme lisätä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen roolia osaamisen kehittämisen väylinä ja erityisesti jatkuvan oppimisen mahdollisuuksina. Tarjoamme siis myös näitä tutkintoja ja tutkintojen osia ilman koulutusmaksuja”, kertoo Esedun hallintojohtaja Anu Pynnönen.

Koulutusmaksut ovat aiemmin olleet koko tutkinnoissa 250-500 euroa ja tutkinnon osissa 125-250 euroa. Jatkossakin opiskelijan tulee itse maksaa mahdollisesti opintoihin kuuluvat korttimaksut (5-18 euroa kortista riippuen).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat aiempaa osaamista täydentäviä ja syventäviä opintoja. Ammattitutkinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo alan peruskoulutus tai työelämässä hankittu osaaminen. Ammattitutkintojen opinnot suoritettuaan henkilö voi työskennellä kyseisen alan ammattityöntekijän tehtävissä.

Erikoisammattitutkintojen opinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kehittäneet ammattitaitoaan työelämässä peruskoulutuksen jälkeen. Erikoisammattitutkinnon suoritettuaan saa valmiudet toimia alan vaativimmissa työtehtävissä.

Molemmat tutkinnot antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin hakeutumiseen. Ammattitutkinnon laajuus on 120 tai 150 osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnon laajuus 160 tai 180 osaamispistettä.

Esedulla on tarjolla noin 30 ammattitutkintoa ja 10 erikoisammattitutkintoa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat Esedulla jatkuvassa haussa, eli koulutuksiin voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden ja tutkinnosta riippuen opiskella voi pääosin verkossa. Paikkakuntakohtaisen koulutustarjonta löytyy Esedun verkkosivuilta osoitteesta www.esedu.fi/koulutustarjonta.

Lisätietoja/haastattelupyynnöt:
Anu Pynnönen puh. 044 711 5427

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021