Skip to content
EtusivuAjankohtaistaErityinen tuki on opiskelijan mukana laajasti läpi opintojen

Erityinen tuki on opiskelijan mukana laajasti läpi opintojen

18.03.2024

Erityisen tuen avulla halutaan turvata jokaisen opiskelijan mahdollisuus suoriutua opinnoistaan. Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla halutaan korostaa tuen oikea-aikaisuutta eli tuen tulisi kohdentua juuri siihen kohtaan opintoja, kun sille on tarvetta. Opiskelijan henkilökohtaista erityisen tuen suunnitelmaa päivitetään jatkuvasti opintojen aikana ja se puretaan, mikäli sille ei opintojen edetessä enää ole tarvetta.

Koulutuspäällikkö Marja Teräväinen kertoo, että jokaiselle yhteishaun kautta tulevalle opiskelijalle tehdään alkukartoitus, eli lähtötasotestein selvitetään osaamisen tasoa.
”Mikäli lähtötasotesteissä ilmenee oppimisen tuen tarvetta, vastuuohjaaja tai erityisopettaja käynnistää erityisen tuen prosessin. Opiskelijalle tehdään erityisen tuen päätös ja suunnitelma (ersu). Suunnitelmaa ovat tekemässä opiskelijan kanssa alaikäisen opiskelijan huoltaja, vastuuohjaaja sekä erityisopetusvastaava eli erva. Erityisen tuen suunnitteluun voivat tarvittaessa osallistua myös muut opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat tahot. Erityisen tuen päätöksen vahvistaa apulaisrehtori. ”

”Siirtotiedon saanti perusopetuksen puolelta on erityisen tuen suunnittelussa myös tärkeää”, toteaa Teräväinen.

Opiskelijan erityisen tuen suunnitelmaan määritellään, tarvitseeko opiskelija tukea yhteisten tutkinnon osien eli ytojen opinnoissa, ammatillisissa aineissa tai kenties molemmissa.

”Yto-opinnoissa tukea voidaan tarjota esimerkiksi pienryhmätoiminnalla, ryhmässä tapahtuvalla erityisopetuksella sekä erilaisissa pajoissa laaja-alaisten erityisopettajien johdolla. Ammatillisissa opinnoissa hyödynnetään ammatillisten erityisopettajien toteuttamaa pajatoimintaa sekä taitovalmentajien tukea. Esedulla erityinen tuki voi tarkoittaa esimerkiksi lisäaikaa tehtävien suorittamiseen tai ohjeiden saamista selkokielellä. Työelämässä oppimisen tukemista pyritään lisäämään ja kehittämään”, Teräväinen kuvailee Esedun erityisen tuen tukitoimia.

Alkukartoitukset ovat tärkeitä myös jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille, sillä siirtotietoa ei ole tällöin juurikaan saatavissa. ”Jos jatkuvan haun kautta tulevalla opiskelijalla ei ole riittävän tuore tutkinto pohjalla, josta voitaisiin osaamista tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi yto-aineisiin, niin silloin kartoitetaan myös heidän lähtötasonsa”, kertoo Teräväinen.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on tarjolla opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja eli OPVA- opintoja. ”Esedulla OPVA-opintoja toteutetaan muun muassa Vahvistamo-pajassa, joka tarjoaa yksilöllistä tukea S2-kielen opiskeluun. OPVA-opinnot on tarkoitettu matalan kynnyksen tueksi  ammatillisten opintojen suorittamiseen. Opiskelija on tällöin tutkintoon tai tutkinnon osaan tähtäävissä opinnoissa ja käyttää osan viikosta suomen kielen taitojen vahvistamiseen ammattiopintojen ohessa.”

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Marja Teräväinen puh. 044 711 5700, marja.teravainen@esedu.fi

tai verkkosivuiltamme .

 

Teksti ja kuva: Veera Palin, viestintä- ja markkinointitiimin harjoittelija

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021