Skip to content
EtusivuAjankohtaistaAIKU-hanke selvitti aikuisille suunnatun koulutusneuvonnan tilaa Etelä-Savossa

AIKU-hanke selvitti aikuisille suunnatun koulutusneuvonnan tilaa Etelä-Savossa

11.01.2021

Tietoa netistä – palvelua ihmiseltä!

Millaista koulutusneuvontaa eteläsavolaiset aikuiset kaipaavat silloin, kun osaamista pitäisi päivittää tai hankkia uusi ammatti? Mistä tietoa etsitään, kenen puoleen käännytään? Löytyykö kaikki tarvittava tieto internetistä? Mitkä asiat koulutukseen hakeutumisessa mietityttävät eniten?

”Selvitys aikuisille suunnatun koulutusneuvonnan tilasta ja tarpeista Etelä-Savossa 2020” pohjautuu 432 eteläsavolaisen yli 25-vuotiaan aikuisen vastauksiin. Verkkokyselynä saatua aineistoa esiteltiin 40 viranomaiselle, koulutuksen edustajalle tai muulle toimijalle, jotka täydensivät kokonaiskuvaa koulutusneuvonnan käytännöistä ja kehittämistarpeista omasta työstään saatujen kokemusten kautta.

Asiakaslähtöisen selvityksen tuloksena voidaan todeta, että Etelä-Savossa työikäisille kohdennetuille koulutusneuvonnan palveluille on tarvetta usein jo ennen suoraa yhteydenottoa oppilaitoksiin. Yhtä selkeää, yleistä koulutusneuvontaa tarjoavaa tahoa ei ole olemassa. Selvityksen mukaan sekä työlliset että työttömät aikuiset etsivät ensisijaisesti koulutukseen liittyvää tietoa internetistä, mutta toivovat myös henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisen tukemiseksi ja rohkaisemiseksi. Vain puolet vastaajista kertoi, että internetistä löytyvä koulutusneuvonta riittää heille. Henkilökohtaisen palvelun toivotaan olevan asiantuntevaa ja helposti löydettävää. Eniten aikuisia mietityttää opintojen rahoittamiseen ja opintojen aikaiseen toimeentuloon liittyvät kysymykset, mutta myös mahdollisuudet opiskella työn ohella, aiemman osaamisen huomioiminen, uuden alan valinta jne. Nykyinen tarjolla oleva koulutusneuvonta näyttäytyy verkkokyselyyn vastanneille aikuisille jäsentymättömänä, joka ei helposti kohtaa erityisesti työssä käyviä. Koulutusneuvonnan kieli tuntuu joillekin hankalalta ja sitä voi olla vaikea ymmärtää.

Etelä-Savon aikuisille suunnattujen koulutusneuvonnan palvelujen kehittämistarpeita on hyvä tarkastella myös suhteessa jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistukseen linjauksiin, jotka Valtioneuvosto julkaisi 17.12.2020. Linjausten mukaan jatkuva oppiminen tulisi saada osaksi työelämää, sille tulisi luoda palvelujärjestelmä sekä varmistaa sen saavutettavuus.

Selvityksen toteutti AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanke (ESR 2020-2021). Hanketta toteuttavat yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto Samiedu ja Seurakuntaopisto Pieksämäen kampus. Selvityksen pohjalta AIKU-hanke jatkaa kevään 2021 aikana yhteistyötä eri toimijoiden kanssa selvittämällä edellytyksiä maakunnalliselle, verkostomaisesti toimivalle palveluohjausmallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja niille yli 25-vuotiaille aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.

Selvitys aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020 (63 s.).

Lisätietoja:
projektipäällikkö Minna Hallikainen
minna.hallikainen@esedu.fi
puh. 044 711 5640

© Etelä-Savon ammattiopisto 2021